Išmintis telydi Jūsų sprendimus,
sėkmė – darbus,
geranoriškumas – žmones,
esančius šalia.
Džiaugsmo, vilties ir gerų darbų žmonėms 
linkiu Jums
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga!
——————————————————————————————-

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 
Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. 
Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. 
Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą
——————————————————————————————-


Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo, viltingo laukimo neapleidžia Jūsų visus metus. 
Lai lydi Jus pelningos idėjos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai. 
Tebus tai naujų darbų ir sėkmingo bendradarbiavimo metai. 
Sėkmės žengiant įi Naujuosius XXXX metus…
——————————————————————————————-


Užburiančio ir šviesaus Šv. Kalėdų stebuklo bei naujos patirties, žinių, energijos ir puikių veiklos rezultatų artėjančiais Naujaisiais XXXX – aisiais metais !
——————————————————————————————-


Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, 
Kūrybinio impulso naujiems pradėti, 
Lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos 
Ir džiugios šventinės nuotaikos linkime 
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga!
——————————————————————————————-


Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, 
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, 
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, 
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. 
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
——————————————————————————————-

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia 
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, 
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų, 
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.
——————————————————————————————-

Brangieji,
Sulaukite stebuklo, kokį tik galima dovanoti šv. Kalėdų ir Naujųjų metų naktį. 
Lai Jus supa tyros širdys, į sielą žvelgia geros akys ir prisiglaudžia žmogiškumas dovanotas brangiausio žmogaus. 
Lai žvakelės liepsna ant Kūčių stalo paskleidžia šilumą ir šviesą Jūsų namuose ir pleveną visus 
XXXX-uosius metus.
——————————————————————————————-

Tegul ateinantys Naujieji metai būna dar vienas žingsnis
Į Jūsų verslo sėkmę ir klestėjimą, o senųjų patirtis
Teįkvepia naujoms idėjoms ir darbams.
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
——————————————————————————————-

Tegul mielos šypsenos, šviesios mintys, laimė, sėkmė versle, jaukūs namai, mylintys žmonės, patikimi partneriai, geri žodžiai, mažos ir didelės pergalės tampa Jūsų kasdienybe visus ateinančius metus.
——————————————————————————————-

Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęes šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį.
——————————————————————————————-

Lai Šv. Kalėdų ramybę ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengė su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.
——————————————————————————————-

Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.
——————————————————————————————-

Šiemet dovanų nebus, nes Kalėdų seneliui depresija!
Snieguolė jį paliko ant ledo dėl besmegenio! 
O nykštukai tebešvenčia Jonines! 
Bet vis tiek – linksmų šv. Kalėdų!
——————————————————————————————-

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa,
O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei…
(M. Martinaitis)
Šviesios Kalėdų nakties,
Laimingų dienų Naujaisiais metais.
——————————————————————————————-

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. 
Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.
Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.
——————————————————————————————-

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
——————————————————————————————-

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia,
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.
——————————————————————————————-

Tegul Šventų Kalėdų šviesa pripildo džiaugsmo Jūsų širdis, o Naujieji metai atneša laimę ir gėrį.


Nuoširdžiai sveikiname Jus su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2011 metais.
Tebūnie jie būna prasmingi ir brandūs naujais sumanymais ir darbais, kupini puikių pasiekimų, bei dosnūs asmenine laime.


Linkime džiaugsmingų Šventų Kalėdų ir visokeriopos sėkmės, bei pakilios nuotaikos.


Geros pradžios, naujos energijos, tikrų atradimų, drąsių idėjų, atvirumo viskam, kas nauja.
Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2013- tų.

We wish you a good start, fresh energy, true discoveries, bold ideas, significant gains and openness for innovations.
Merry Christmas and a Happy New Year!


Tegul šių nuostabių ir džiaugsmingų švenčių šurmulys atgaivina Jūsų sielą ir praskaidrina Jūsų gyvenimą. Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir palankių Naujųjų metų!

May the beauty and joys of this season refresh your spirit and brighten your life! Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year!


Sveikiname Jus artėjančių švenčių proga ir dėkojame už pasitikėjimą bei nuoširdų bendradarbiavimą – dalykus, kurie yra neatskiriami verslo ir bendro darbo sėkmės dalimi. Puikios nuotaikos, profesinės bei asmeninės sėkmės, daug naujų idėjų linkime Jums 2013-aisiais.


Šviesių Šv. Kalėdų, naujų minčių ir jų išsipildymo Naujuosiuose Metuose.


Tegul Šv. Kalėdos suteikia Jums džiaugsmo ir meilės. Tegul Naujieji Metai būna dosnūs ir prasmingi.


Naujieji būna kasmet, bet niekada neatkartoja praėjusių metų. Tai kasdienybės akimirka, bet nepakartojama, didinga, džiugi. Vien pakilios nuotaikos, pasitikejimo ir ryžto, neišsenkančio džiaugsmo, naujų kūrybinių minčių, sveikatos ir sėkmės darbe sutinkant Naujuosius Jums linki …


Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Praskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais – 2013 metais.


Tegul Kalėdų džiaugsmas sušildo visų mūsų širdis. Tebūnie Naujieji dosnūs prasmingais darbais, drąsiomis idėjomis, naujomis viltimis. Būkite sveiki, energingi, linksmi ir laimingi 2013 metais.


Mieli partneriai ir klientai,
Kūrybingumo ir išradingumo versle, filosofiško žvilgsnio kasdienybės pilkumoje, prasmingų užmojų ir tikslų…
Ramių Jums Kūčių, džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Dear partners and clients,
Creativity and inventions in business, philosophical look in daily routine, meaningful desires and goals…
Merry Christmas and a Happy New Year!


Pasitikėjimas, supratimas ir pagarba Jums
Nuoširdžiai sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

Trust, understanding and respect for You
Merry Christmas and a Happy New Year!

 

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Merry Christmas and a Happy New Year!


Linkime nepakartojamų įspūdžių Naujuosiuose Metuose!

We wish you unforgettable impressions in New Year!


Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni
Tegul jie būna džiaugsmo, brandžių sumanymų
Vilties gražiausios kupini.

 

Išmintis telydi Jūsų sprendimus,
sėkmė – darbus,
geranoriškumas – žmones,
esančius šalia.
Džiaugsmo, vilties ir gerų darbų žmonėms linkime Jums
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga!


Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tegul tampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.

 


Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. Tegul ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.
Tegul būna tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

………………………………………
Malonių permainų, prasmingų darbų, neblėstančių vilčių ir visad lydinčios sėkmės linkime Jums ir Jūsų artimiesiems
Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kurybinio impulse naujiems pradėti, Lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos, džiugios nuotaikos Linkiu Naujųjų metų proga.
Tegul kas dieną saulė auksą pilsto. Kasdien, kasdien – visus metus. Lai džiaugsmą, laimę ir sveikatą Kalėdos neša į namus.
Te pražysta Šventų Kalėdų rytą stebuklingos snaigės ant langų ir pušies šakelė saulej sidabru nušvitus, lai pavirsta niekad nematytu stebuklu,,, Su Šv. Kalėdom.
Kad sniegas virstų pinigais, o šaltis – meile ir paguoda. Kad širdį džiugintų namai ir kad užtektų tiek, kiek duota. Linkim daug šiltų batų. Megztų kepurių, braškių uogienės, karštos kavos, pūgos, pūkinės kaldros, stebūklų nakties ir gražiausios kloties! Su Šv. Kalėdom.
Kaip pirmąjį kartą, taip šimtąjį kartą,
Taip tyliai atsiveria pasakų vartai
Ir tyras šaltinis ištrykšta po langu,
Ir dvylika gulbių pakyla į dangų.
Nukrinta žvaigždė kumeliukui ant karčių….
Pražįsta ne vienas – o šimtas paparčių.
Nereikia šią naktį aštraus kalavijo-
Te džiaugsmo ir laimės susipina gijos.
Balti avinėliai mekena prie vartų:
Brangieji – Kalėdos, Naujieji ateina

Kalėdos – stebuklų metas. Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums grąžią viltį ir tikėjimą. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi. Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą. Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.

__________________________________________________________________
Sveikiname jus, su artėjančiomis šventėmis.
Linkime jums skvarbių minčių , prasmingų darbų bei tikro džiaugsmo akimirkų.


_____________________________________________________________________


Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!

Tegul Šv. Kalėdos būna šiltos, jaukios ir džiaugsmingos Jums ir Jūsų artimiesiems.
Tegul ateinančiais metais išmintis lydi Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, geranoriškumas – žmones esančius šalia.

Įsimintinų švenčių Jums linki-