Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

1. Kiekvienos „poegle.lt” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 14 dienų garantiją
4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

Prekių grąžinimas ir keitimas

1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 2001, Nr. 58-2105; 2012, Nr. 34-1637), LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

2. Pagal šias Taisykles parduodamos prekės yra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punkte pateiktą sąrašą (kategorija: spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą–4901-4911), todėl kokybiškos prekės, Pirkėjo reikalavimu, pakeičiamos ar grąžinami už prekes sumokėti  pinigai, tik Pardavėjui sutikus bei laikantis  šių sąlygų: 
2.1. Pardavėjas pakeičia prekes analogiškomis prekėmis arba grąžina visą už prekes sumokėtą pinigų sumą tuo atveju, jei norimos pakeisti ar grąžinti prekės yra pagamintos be personalizavimo paslaugos, t. y. prekės nėra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos; 
2.2. jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (Pirkėjui negrąžinami už šiame Taisyklių punkte nurodytas prekes sumokėti pinigai).

3. Tais atvejais, kai Pirkėjas (vartotojas) atsisako sutarties, sudarytos dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, 50 proc. už tokias prekes sumokėtos pinigų sumos lieka Pardavėjui kaip Pardavėjo nuostolių, patirtų gaminant (maketuojant) pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdį, kompensacija. 

4. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. www.poegle.lt Pirkimo Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@poegle.lt

5. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekes, Pirkėjas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:
5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.2. kokybiška prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepakeista prekės pakuotės išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.4. kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė  www.poegle.lt Pirkimo Taisyklių 11.4 ir 11.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Panerių g. 26, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.

8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos. 

9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.